​Van waar kom bewareas

​Van waar kom bewareas

​Van waar kom bewareas

First Known Use of conservancy  1667, in the meaning as a board regulating fisheries and navigation in a river or port.

In South Africa Conservancies began in the KwaZulu-Natal midlands and have enjoyed great success there. The first conservancy was established in 1978 in the Balgowan district of the KwaZuluNatal Midlands and was formed by local farmers with guidance from the then Natal Parks Board. The primary objective was to protect game on the farmlands, this being the first step towards protecting natural areas outside formally protected reserves.

Since then the conservancy concept has grown and is to be found in all provinces in South Africa and in other parts of Sub-Saharan Africa, in a multitude of varying environments.

Definition:

A conservancy is established by a voluntary agreement between two or more landowners to manage the environment. Conservation objectives are achieved by co-operation and commitment to the conservation of the environment on private property. South African Conservancies began in the KwaZulu-Natal midlands and have enjoyed great success there. Through co-operation between the farming community and conservation authorities this concept has grown into a national conservation movement. It has spread to all the provinces with KwaZulu-Nation as the core where more than a million hectares are protected in conservancies. Conservancies are not necessarily restricted to agricultural areas, as they can also be established in urban and industrial areas.

Conservancies have to deal with a multitude of problems: illegal mining activities, dumping of refuse, overgrazing, veldfires, game poaching,  theft of plants and rocks, tree-cutting, alien vegetation – to name a few.

Daar bestaan ‘n oorsigrol oor alle bewareas vanaf die National Association of Conservancies in South Africa (NACSA) – Nasionale Vereniging van Bewareas in Suid-Afrika (NVBSA).

Does a conservancy have any legal “clout”?

No. However with staff shortages and often a lack of resources, your local nature conservation authority can greatly benefit from your vigilance in reporting any environmental contraventions and crimes.

Die logo

Wat dit sal wees, sal deur die bestuurslede, wat op die stigtingsvergadering gekies sal word, bepaal word. Die tarentaal is die algemene simbool vir bewareas. Daarom word die tarentaal dan ook meestal op bewareas se borde langs ons paaie gesien. Heelwat bewareas kies egter ‘n eie ontwerp vir hulle logo. Sommige gebruik die terentaal saam met ‘n eie tema ontwerp op die logo, vir hulle bewarea.

Alhoewel ek en Nic Scholtz en John Pasley die voetwerk vir hierdie te stigte bewarea gedoen het, sal dit die komiteelede, wat tydens die stigtingsvergadering gekies sal word, wees wat sal bepaal waar die grense van die bewarea sal wees, watter logo gebruik gaan word, en watter bestuursvorm vir die bedryf van hierdie bewarea aangeneem sal word.

Watter soort bewarea om te vestig

Heelwat literatuur wil dit hê dat ‘n bewarea saamgestel word deur individuele privaat grondeienaars wat volgens bewaringsbeginsels op hulle eiendomme boer. In praktyk is daar egter ook vele ander vorme van bewareas. Hier onder word dit gelys wat tot dusver op Google opgespoor kon word – ons bepaal ons slegs by Suid-Afrikaanse voorbeelde, alhoewel daar heelwat voorbeelde van bewareas in ander lande ook gevind is.

Ons het aanvanklik getwyfel of die betrokke Swellendamse gebied wat vir die bewarea afgebaken is, beide ‘n boerderygebied en dorpsgebied moes insluit. Na baie lees, baie gesprekke en baie dink is dit duidelik dat ‘n bewarea vir Swellendam wel plaaseiendomme en die dorpsgebied kan insluit.

Die verkenningsvergadering van 4 Desember 2019 het bepaal dat die twee hoofdoelwitte van hierdie te stigte bewarea moet wees om ‘n aanslag te maak op die enorme groot stande van indringerplante binne die gebied, en ook om gesonde oop natuurkoridors langs die onderskeie riviere binne die gebied te vestig. Om beide hierdie doelwitte te bereik, moet daardie probleme ook binne die dorpsgebied van Swellendam, en op die dorpsmeent om die dorp aangepak word.

Aangesien gesprekke met die munisipaliteit gewys het dat die munisipale bestuurder wel die konsep van bewareas steun, maar dat hy nie te vinde is vir waar ‘n bewarea se aktiwiteite met sy bestuursbeplanning ten opsigte van indringerplante ‘n oorsigrol sal inneem nie. Dorpsbewoners wys egter oorweldigende steun vir die stigting van ‘n bewarea, waardeur hulle verskeie omgewings- en gemeenskapsverwante kwessies, waaraan die munisipaliteit nie voldoende aandag gee nie, sal kan aanspreek.

Verskillende tipes bewareas

Urban/Stedelik

The purpose of the urban conservancy environment is to protect and restore ecological functions of open space, streams, wetlands, and floodplains, while allowing a variety of compatible uses.

Brandkop Bewarea, Bloemfontein

Clanstha Conservancy – on the South Coast of KZN, between the Mhlongwana River in the north and the Mhlongwa River in the south

Clarens Village Conservancy, Clarens, Eastern Free State

Constantia Kloof Conservancy, George

Cove Rock Conservancy, East London

Cullinan Bewarea/Conservancy

Dannabaai Bewarea, Mosselbaai

Korsman Conservancy, Benoni

Meeerhof Conservancy, Magaliesberg

Mooiwater Conservancy / Bewarea; Omgewingsbewaring-organisasie, Universitas, Bloemfontein.

Mount Moreland Conservancy, Natal Midlands (prev Lake Victoria Conservancy)

Orania Vluytjeskraal Bewarea, Orania

Overbot Conservancy, Fisherhawen

Pearly Beach Bewarea/Conservancy

San Lameer Nature Conservancy, KwaZulu-Natal South Coast

Sedgefield Island Conservancy

Sewe Damme Bewarea; Mangaung-Metro

Southbroon Conservancy, KZN south coast

The Bewarea Labyrinth; Yzerfontein Conservancy

Toti Conservancy, Amazimtoti

Tweni Urban Conservancy, Port Shepstone

Xanado Eco Estate Conservancy, Magaliesberg

Yzerfontein Urban Conservancy

Rural/Landelik

Amohela Ho Spitskop Conservancy, Between Ficksburg & Clocolan, Eastern Free Stata

Bokkeveld Bewarea, Nieuwoudtville

Bottelary Bewarea, Stellenbosch

Buffeldrif Conservancy – between the Roodeplaat Dam and the N1 highway.

Cederberg Conservancy – 1997

Dargle Conservancy – in the KwaZulu-Natal Midlands

Fransmanshoek Bewarea, Vleesbaai

Greater Simonsberg Conservancy, Stellenbosch/Paarl

Groenlandberg Concervancy, Grabouw/Houwhoek – 1994

Grootvadersbosch Bewarea

Hartebeestfontein Conservancy, Hekpoort

Karoo Ridge Concervancy – Set in the eastern upper Karoo Midlands in the Suurberg Mountains

Klipriviersberg Conservancy, covers 150 square kilometers, including the 680 hectares of the Klipriviersberg Nature Reserve which is the largest proclaimed nature reserve in Johannesburg.

Kloof Conservancy, Natal, 1993

Korannaberg Bewarea; biodiversiteit-juweel van die Vrystaat

Pennington Conservancy, Kwazulu-Natal South Coast

Redford Concervancy, Plettenberg Bay

Rhenosterspruit Nature Conservancy borders the Cradle of Humankind in a green lung between Johannesburg, Krugersdorp and Pretoria.

Rooiberg Breederivier Bewarea, Robertson

Swartkops Conservancy, Port Elizabeth – 50 years old

Walker Bay Fynbos Concervancy, Hermanus

Waterberg Conservancy, Limpopo

Een enkel plaas

Voordeel Bewarea, op die Vrystaat KZN grens, 30 km suid-oos van Memel. This area supports some highly threatened grassland species, including Heteromirafra ruddi, Spizocorys fringillaris, Anthus chloris and Geronticus calvus. Several other grassland species, such as Monticola explorator, Saxicola bifasciata and Eupodotis caerulescens, occur here. The rocky outcrops hold Anthus crenatus and Geocolaptes olivaceus.

Woonbuurt met groot oop ruimtes tussen-in

Drummond Conservancy, Durban

Gillitts Conservancy – Gillitts is a suburb on the western boundary of Durban – When the various townships comprising Gillitts were laid out, the town planners were fairly generous in providing small pieces of open spaces within an easy walking distance of every property. It is, however, a challenge to preserve them and one to which the recently revived Gillitts Conservancy has risen.

Karkloof Conservancy – Midlands

Marloth Park Conservancy, Mpumulanga

Mtunzini Conservancy, Mtunzini, KZN

Rooiels Bewarea, Rooiels

Special intrest

Commons Conservancy – is registered at the Netherlands Chamber of Commerce. We are a foundation but not an entirely normal one. We offer a simple solution that will allow many projects to not waste time and start discovering what is out there in the world for them to achieve.

Faith Based Conservancy, Durban. Anglican, Catholic, Methodist, Hindu and Muslim faiths agreed to work together for the good of the Durban inner city and its communities. The new Conservancy will focus on the improvement of green areas and parks, waste and fresh water management, street lighting, and cleanliness of the environment generally.

Five Rivers Conservancy, a distinct bioregion within the Eastern Cape of South Africa, situated at the interface of the Garden Route Biosphere Reserve, the Eden to Addo Corridor, the Baviaanskloof Mega-Reserve, and the Indian Ocean.

iHalathi Melrose Birdhaven Conservancy, KZN

South African Shark Conservancy is an NGO based in Hermanus – 2007

St Dunstan’s Conservancy, a School Conservancy, Benoni

University of Natal Urban Conservancy

leave your comment


Your email address will not be published. Required fields are marked *