Bokmakiri 2nd Birthday

BOKMAKIRI BIRTHDAY INVITATION
To celebrate Bokmakiri Book’s 2nd birthday please pop in on Friday 4th September at  5 pm, when we will also wish Mrs Gram a happy milestone birthday! (bring snacks / drinks of choice)

‘Vandag is die winkel twee jaar oud. Baie dankie aan almal wat kom koop het, kom vertel het, kom ondersteun het. Baie dankie aan almal wat boeke geskenk het en steeds skenk. Baie dankie aan almal wat spesiale boeke aan Bokmakiri verkoop het en steeds verkoop. Dankie vir raad en vir kritiek. Stadigaan raak die kindjie groot’