FIELD WORKER / VELD WERKER

0
127

Swellendam SPCA has a vacancy for a Field Worker

WE ARE LOOKING FOR SOMEONE WHO IS PASSIONATE ABOUT ANIMAL WELFARE AND IS COMMITTED TO HELPING THE SPCA FURTHER OUR MISSION OF CARING FOR ANIMALS IN NEED. IF 9 TO 5 IS WHAT YOU ARE LOOKING FOR, THIS IS NOT THE JOB FOR YOU!

Candidate Requirements (English) :

 1. Empathy for working with and caring for animals
 2. Bilingual – Good level of English and Afrikaans
 3. Excellent animal handling skills
 4. Good people skills – you will assist with education of people in correct treatment of animals
 5. Literacy & numeracy – you will need to follow written instructions and measurements accurately
 6. Honesty and integrity
 7. Reliable and able to work after hours and some weekends
 8. Responsible – you will be working with living beings and the responsibility that goes with it
 9. Attention to detail is essential
 10. Sober habits
 11. To be physically fit to undertake the necessary duties.
 12. Ability to help with maintenance of the facilities
 13.  Excellent work ethic and attitude
 14. Willingness to undertake further training.
 15. Experience in working with animals an advantage

Swellendam DBV het ‘n vakature vir’ n Veld Werker

Kandidaatvereistes (Afrikaans) :

 1. Empatie vir die werk met en versorging van diere
 2. Tweetalig – Goeie vlak van Engels en Afrikaans
 3. Uitstekende diere hanteringsvaardighede
 4. Goeie mense vaardighede. U sal help met    die opleiding van mense in die korrekte behandeling van diere.
 5. Geletterdheid en gesyferdheid – jy sal skriftelike instruksies en metings akkuraat moet volg
 6. Eerlikheid en integriteit
 7. Betroubaar en in staat om naweke en na ure te werk
 8. Verantwoordelik – jy sal met lewende wesens werk en die verantwoordelikheid wat daarmee saamhang
 9. Aandag aan detail is noodsaaklik
 10. Sober gewoontes
 11. Moet fisies fiks wees om die nodige pligte te onderneem.
 12. Vermoë om te help met die instandhouding van die geriewe
 13. Uitstekende werksetiek en houding
 14. Bereidwilligheid om verdere opleiding te onderneem.
 15. Ondervinding in die werk met diere ‘n voordeel

General requirements (in English)

 1. Grade 10 or higher education level
 2.  Police Clearance Certificate and clean credit record
 3. Knowledge of the SPCA mission and what we do
 4. Valid EB Code driving license

Algemene vereistes (Afrikaans)

 1. Graad 10 of hoër onderwyssvlak
 2. Polisieklaringsertifikaat en skoon krediet rekord
 3. Kennis van die DBV-sending en wat ons doen
 4. Geldige EB-kode bestuurslisensie

If you think you are the person we are looking for, send your CV along with references to: spcaswellendam.office@gmail.com, or, you can drop it off at the SPCA Kennels Office at 51 Bontebok Street in Railton. Applications close 23/8/19.

Only shortlisted candidates will be contacted.  If you are not contacted within a week of your application please consider your application as unsuccessful.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here