Posted by Swellengram

FLORA SE GEHEIME TAAL

  • Posted 7 months ago
  • Local Stories

STORIES OOR SUIDER-AFRIKAANSE PLANTE

Die boek beskryf meer as net die botaniese kennis van plante deur die volksnaamkundige inligting en emosionele waardes wat plante vir mense het, byeen te bring.

Die plantjagters aan die Kaap, die besonderse rol wat vroue in Suid-Afrikaanse plantkunde gespeel het en die geskiedenis van ons veldblomskoue word beskryf. In die boek word die voorkoms van plantsimboliek in visuele kuns,

Afrikaanse letterkunde en -musiek uitgelig aan die hand van enkele kunstenaars se liefde vir die landelike en die aardse. Strandveldse “plante met persoonlikheid” word ingespan om te verduidelik hoe menslike eienskappe aan plante toegedig word. 

Bokmakiri Boeke nooi u uit na die Swellendamse bekendstelling van

FLORA SE GEHEIME TAAL – STORIES OOR SUIDER-AFRIKAANSE PLANTE

Vrydag, 5 Mei 2023 om 17:30

Bokmakiri Boeke, Winkel 7, Carlton Mall, Voortrekstraat, Swellendam

Swellendam Tourism

Subscribe to the Swellengram

Get daily local info via email.

Quick Links

Contact Details

Developed by Evolution Media House