β€˜n Plaas in die Swellendam/Stormsvlei distrik is op soek na trotse/ordentlike dames met sober gewoontes wat nie skroom vir hard werk nie.
Die ideale kandidaat moet aan die volgende vereistes voldoen:
β€’ Kan op haar eie werk sonder toesig.
β€’ Kan initiatief neem.
β€’ Detail georienteerd.
β€’ Gemotiveerd en betroubaar.
β€’ Dringendheid moet van belang wees vir die kandidaat.
β€’ Ervaring met Scouting/Sitrus peste en plae gaan in die kandidaat se guns tel.
β€’ Bereid wees om hard te werk en moet hou van fisiese werk.
β€’ Die kandidaat moet hou van die buitelig en plaas omgewing.
β€’ Moet fiks en fluks wees.

Hierdie pos bied baie groei aan en opleiding sal verskaf word vir die kandidaat wie se aansoek suksesvol is.
Stuur asseblief jou CV na admin@bromberg.co.za teen 30 Januarie 2020
Skakel hierdie nommer indien daar enige vrae is: 028 007 0292

A Farm in the Swellendam/Stormsvlei district is looking for proud/decent females with sober habits who are not afraid to work hard.
The ideal candidate must meet the following requirements:
β€’ Must be able to work without supervision.
β€’ Can take initiative.
β€’ Detail orientated.
β€’ Motivated and trustworthy.
β€’ Urgency should be important to the candidate.
β€’ Experience with Scouting/Citrus pests and plagues will count in the candidates favour.
β€’ Willing to work hard and must love physical work.
β€’ The candidate should like the outdoor light and farm environment.
β€’ Must be fit and diligently.

This position offers growth and training will be provided to the candidate whose application is successful.
Please send your CV to admin@bromberg.co.za by 30 January 2020.
Feel free to call us if you have any questions: 028 007 0292

Location

Additional Details
Experience Level
  • Beginner
Company Name
  • Bromberg Farm
Closing Date
  • 30 January 2020