Toekomstvisie

0
223

Vir ons jeug

En vir ander

Kom luister en vrae jou vrae

Gassprekers:

  • Cobus Bester – Ekonomiese Redakteur en Entrepeneur
  • Dr Veronique Genniker – leier in globale opleiding en `n aktivis vir sosiale programme in risiko gemeenskappe
  • Dr Piet Croucamp – Politieke wetenskaplike en kundige op die gebied van  politieke risiko analises
  • Dawie Roodt – Direkteur en Hoofekonoom van die Efficient groep met oa kennis oor kriptogeldeenhede

Bespreek nou `n tafel vir hierdie unieke geleentheid of sluit aan by enige beskikbare tafel

Venue: Skoolsaal van die Swellendam Sekondêre Skool

Datum: 7 September 2019

Tyd: Stiptelik 10h00 tot 12h00

Prys: R200 per kop

 R2000 per tafel van tien

Kosplatters en peuselhappies sal op elke tafel wees om te geniet.

Besprekings kan gedoen by Swellendam Sekondêre Skool asook by 082 5679800 na 16h00. CAP se kantoor kan ook geskakel word by 0837883365

Let wel hierdie is nie ‘n politieke byeenkoms nie. Dis `n gespreksbespreking om inligting te verskaf aan ons jeug en ander oor hul toekomsbeplanning binne die grense van Suid Afrika. Die ekonomiese vooruitsigte word bespreek asook die politieke klimaat se impak op werksgeleenthede.

FUTURE VISION

For our youth

And for others

Come listen and ask your questions

Guest speakers:

    Cobus Bester – Economic Editor and Entrepreneur
    Dr Veronique Genniker – leader in global education and an activist for social programs in at-risk communities
    Dr Piet Croucamp – Political scientist and expert in the field of political risk analysis
    Dawie Roodt – Director and Chief Economist of the Efficient group with knowledge of cryptocurrency units

Now book a table for this unique event or join any available table

Venue: School hall of the Swellendam Secondary School

Date: September 7, 2019

Time: Punctual 10h00 to 12h00

Price: R200 per head

 R2000 per table of ten

Food platters and snacks will be on every table to enjoy.

Bookings can be made at Swellendam Secondary School as well as 082 5679800 after 16h00. CAP’s office can also be contacted on 0837883365

Note this is not a political gathering. It is a discussion to provide information to our youth and others about their future planning within the borders of South Africa. The economic outlook is discussed as well as the impact of the political climate on job opportunities.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here