Unsung Hero Gala

0
481

“Unsung Hero Gala” (Afrikaans)  (English translation follows)

Alles is nou in volle stoom om die  “Unsung Hero Gala” funksie op Saterdag, 10 November 2018 by die Swellendam Sekondêre Skool aan te bied. Die middag sal om 15:30 begin met “Kaas en Wyn” tot 16:00. Die program sal daarna stiptelik begin met Vader Mario Hendricks wat ‘n skriflesing en gebed sal voordra en die Munisipale Bestuurder (Anton Groenewald) wat die amptelike verwelkoming sal doen.

Dan volg twee kort toesprake wat gelewer sal word deur Professor Chikte , die Uitvoerende Hoof van die Departement van Gesondheidswetenskappe” by Stellenbosch Universiteit en Dr. Leon Pretorius van UWK se “School of Government” waartydens 28 nominasies aan individue en 3 nominasies aan organisasies wat die Railton Stigting Swellendam, CAP en die Swellendam Beursfonds insluit, gemaak sal word.

Sang items sal die program verryk en bydra tot ‘n rustige atmosfeer waartydens hierdie onbesonge helde vereer sal word. ‘n Warm maaltyd met nagereg sal volg om 19:15 wat die aand sal afsluit.

U en/of u organisasie word aangemoedig om hierdie funksie te ondersteun. Maak seker dat u betyds u kaartjie kry by die Railton Stigting kantoor of personeel omdat daar slegs vir 300 gaste voorsiening gemaak word. Daar is alreeds kaartjies (teen R100 per kaartjie) bespreek en verkoop. Kontak my by hierdie e-pos of vir Alpha (of enige lid)  van die Railton Stigting Swellendam vandag nog om u kaartjie bespreek, bevestig en te betaal ten einde te verseker dat u geliefde in u teenwoordigheid vereer word.

Peter Le Roux (Chairman)

Railton Foundation Swellendam

34 1 A Veldkornet Street

Swellendam

Contact number 062 101 7812 or 082 668 7563

Fax number 086 558 7243

UNSUNG HEROES

Everything is now  full steam ahead  for the “Unsung Hero Gala” function which will take place at the Swellendam Secondary School on Saturday, November 10, 2018. The afternoon will begin at 15:30 with “Cheese and Wine” to 16:00.

The programme will then promptly begin with Father Mario Hendricks who will present a scripture reading and prayer,  followed by the Municipal Manager (Anton Groenewald) who will do the official welcome.

Two short speeches will then be delivered by Professor Chikte, Chief Executive of the Department of Health Sciences “at Stellenbosch University and Dr. Leon Pretorius of UWC’s” School of Government “.

28 nominations to individuals and three nominations for organizations that Railton Foundation Swellendam, CAP,  and Swellendam Bursary Fund will be made.

Musical items will enrich the program and contribute to a peaceful atmosphere during these unsung heroes will be honored. a hot meal with dessert will follow at 19:15 that the evening will conclude.

You and / or your organization are encouraged to support this event.

Make sure you get your ticket (R100 per ticket). on time at the Railton Foundation office or staff because provision has only been  made for 300 guests

Contact me at this e-mail or for Alpha (or member) of the Railton Foundation Swellendam today to reserve your ticket,

Confirm and pay in order to ensure that your loved one is being honored in your presence.

Peter Le Roux (Chairman)

Railton Foundation Swellendam

34 1 A Veldkornet Street

Swellendam

Contact number 062 101 7812 or 082 668 7563

Fax number 086 558 7243